آقای مهندسی که مطمئناً مسافرکشی شغل تو محسوب نمی شود! وقتی مسافری که شغلش کارگری است و 1000 تومان برایش یک وعده غذایی محسوب می شود-مثل صبحانه ای که در مسیر می خورد و فقط نان بود- از تو می خواهد به جای گرفتن کرایه ی 7 هزار تومانی کمی محبت خرج کنی و امروز از خیر کرایه ات بگذری! محبت خرج کن! به قول مادر جای دوری نمی رود. 7 هزار تومان برای تو در طول همه ی معاملات مالی ات و شم بالای اقتصادی ات سودی نزدیک به صفر دارد. -به حساب احتمالات ضرر نمی کنی وقتی این ها را به حساب خدا بگذاری.-

منبع : چند حرف دَر به دَر...حساب اشتباهات!
برچسب ها : حساب