وقتی توقع آدمی از یک رابطه دنیایی 80 باشد و دنیا در بهترین شرایط ممکن بتواند 50 از 80 را فراهم کند. برای 30 باقی مانده یا زجر می کشی یا برای جبرانش به سمت و سوهای دیگری می روی.


+در یک رابطه عاشقانه ناامیدی. کلافگی. غر زدن. و . . . نشانه ی چیست؟!!!

منبع : چند حرف دَر به دَر...گپ و گفت هایی بعد از 7 سال!
برچسب ها :